Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen waterschap Hollandse Delta

21 maart 2019 De opkomst voor de verkiezingen waterschap Hollandse Delta is dit jaar 45,9%. Dat is ruim 17,5% hoger dan in 2015. De definitieve uitslag van het aantal zetels per partij en de nieuwe bestuursleden maken wij maandag 25 maart bekend na de vaststelling door het stembureau.

Opkomst

In het gebied van Hollandse Delta konden 689.993 kiezers hun stem uitbrengen op in totaal 10 partijen met 221 kandidaten. Er zijn 309.512 geldige stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage komt hiermee op 45,9%. Dat is ruim 17,5% meer dan in 2015.

Voorlopige zetelverdeling

Partij  2019  2015
 Waterschapspartij Hollandse Delta  7  6
 CDA  2  3
 VVD  2  2
 PvdA  2  2 
 Water Natuurlijk  1  2
 SGP  1  2
 ChristenUnie  1  1
 50 Plus  2  1
 AWP niet politiek wel deskundig  1  1
 Hollandse Delta Natuurlijk  2  1

Installatie nieuw bestuur

De definitieve uitslag van het aantal zetels per partij en de nieuwe bestuursleden maken wij maandag 25 maart bekend na de vaststelling door het stembureau. Op 27 maart neemt het waterschap tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur afscheid van het oude bestuur. Op donderdag 28 maart start het nieuwe bestuur met het afleggen van de eed of gelofte.

Vaste zetels

De voorlopige uitslag geldt voor 21 van de 30 zetels van het algemeen bestuur. De andere 9 zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze zetels zijn voor vertegenwoordiging van de landbouw, het bedrijfsleven en de natuur, omdat hun specifieke deskundigheid belangrijk is en daarnaast de directe invloed van het waterschap op hun werk groot is. Daarom hebben zij een aantal vaste zetels in het waterschapsbestuur.