Korter douchen en minder vaak de auto wassen

19 maart 2019 Nederlanders weten dat het nodig is om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. In aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 20 maart onderzocht Ruigrok NetPanel voor de Unie van Waterschappen hoe de Nederlander omgaat met water. Maar hoe zit dat in Zuid-Holland?
© Afbeelding van Vitali Drabysheuski via Pixabay

Onderhoud van dijken (84%) staat in Zuid-Holland met stip bovenaan de lijst met taken van het waterschap. Goede tweede is de afvoer van regenwater (73%). Dat zou volgens velen (68%) weleens de reden kunnen zijn dat de waterschapsbelasting de komende jaren stijgt. Ruim een derde van de ondervraagden in Zuid-Holland heeft daar geen moeite mee.

Wateroverlast

Zes van de tien ondervraagden heeft weleens te maken gehad met wateroverlast. Het gaat dan voornamelijk om ondergelopen tuinen, straten en pleinen.  Het valt op dat het aantal ondergelopen kelders in de druk bevolkte randstad minder is dan in dunbevolkte provincies als Groningen en Drenthe.

De vervuiling van water in sloten, plassen en natuurgebieden is  vooral een zaak van overheid (51%) en industrie (65%). Zij moeten de grootste bijdrage leveren aan de schoonmaakosten, vinden de ondervraagden in Zuid-Holland.

Klimaat

Ruim 85% van de Nederlanders neemt zelf maatregelen tegen de klimaatverandering. In Zuid-Holland bestaat dat vooral uit het  minder vaak wassen van de auto en korter douchen. Regentonnen om water op te vangen zijn minder in trek. Ook het vervangen van tegels door groen in de tuin is niet populair.

Eigen verantwoordelijkheid

Opvallend veel burgers willen graag van het waterschap  horen wat zij zelf kunnen doen bij extreme weersomstandigheden, zoals extreme droogte of regen (65%). Ook vinden ze het belangrijk dat de waterschappen lessen aan scholen aanbieden over het beheer en de bescherming van het water in Nederland (41%).

Verkiezingen

Op woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Kijk op de stemhulp wat er te kiezen valt in Hollandse Delta.