Nieuws

Hieronder staan onze nieuwsberichten.

Huis-aan-huis-bladen

Het waterschap publiceert een keer per maand een informatiepagina in de huis-aan-huis-bladen met achtergrondinformatie over het waterschapswerk.

Resultaten 1 - 10 van 402

Lager waterpeil in Rozenburg

gepubliceerd op: 17-07-2019

 | 

Nieuws

Donderdag 11 juli is de toevoer van zoet water naar de singels in Rozenburg gestopt. Normaal gesproken worden de singels op het eiland Rozenburg gevoed door water uit het Brielse Meer. Dit wordt aangevoerd met een persleiding van Evides. In deze persleiding...

Noodpomp geplaatst in Piershil

gepubliceerd op: 12-07-2019

 | 

Nieuws

Het is de afgelopen tijd lang droog geweest. Daardoor is het waterpeil op sommige plaatsen gezakt. In Piershil is daarom een extra pomp neergezet.

Bijdrage voor de Natte Krat

gepubliceerd op: 12-07-2019

 | 

Nieuws

De Natte Krat, een initiatief van Klusbedrijf 2RH, heeft van waterschap Hollandse Delta een financiële bijdrage gekregen in het kader van de stimuleringsregeling klimaatadaptatie. Via deze regeling kunnen bedrijven en particulieren subsidie aanvragen...

Start baggeren in landelijk gebied

gepubliceerd op: 10-07-2019

 | 

Nieuws

Vanaf 15 juli starten de aannemers, namens waterschap Hollandse Delta, met het baggeren van de sloten in landelijk gebied. Het gaat om 11 gebieden in Dordrecht, Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard, IJsselmonde en Voorne-Putten.

Collegebesluiten 9 juli 2019

gepubliceerd op: 09-07-2019

 | 

Nieuws

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering...

Gezuiverd afvalwater: resultaten 2017 en 2018

gepubliceerd op: 08-07-2019

 | 

Nieuws

De route die het water aflegt vanaf het moment dat het thuis uit de kraan komt bij 1,3 miljoen inwoners tot het moment dat het weer gezuiverd geloosd wordt op ons oppervlaktewater, noemt men de waterketen. Het waterschap is verantwoordelijk voor de zuiveringstaak...

Veilig varen doe je samen!

gepubliceerd op: 05-07-2019

 | 

Nieuws

Wist je dat de waterschappen 225.000 km aan watergangen beheren in Nederland? Een groot deel daarvan zijn kleine watergangen die niet bevaarbaar zijn voor plezier- en toervaart, maar wel voor bijvoorbeeld kano’s en bootjes voor vissers.

Meld beregeningen ten minste 24 uur van tevoren

gepubliceerd op: 03-07-2019

 | 

Nieuws

Het is al weer langere tijd droog. We zien veel beregeningsinstallaties in het gebied. Steeds vaker worden beregeningen gemeld. Daar zijn wij blij mee, omdat we daarmee de wateraanvoer beter kunnen regelen. Helaas doet nog niet iedere eigenaar van zo’n...

Actualiseren peilen Kilhaven

gepubliceerd op: 01-07-2019

 | 

Nieuws

Waterschap Hollandse Delta is al enige tijd bezig met het actualiseren van het peilbesluit Kilhaven op Goeree-Overflakkee. Het peilbesluit gaat over het gebied ten westen van Ouddorp tot aan de zee. Al in 2011 hebben we daarover een inloopbijeenkomst...

Biert blijft in het weekend motorvrij

gepubliceerd op: 28-06-2019

 | 

Nieuws

Het voorgenomen verkeersbesluit om het motorenverbod op de Biertsedijk, Polderdijk en Ringdijk bij Biert op te heffen, is door het bestuur van waterschap Hollandse Delta ingetrokken. Deze wegen blijven daardoor gesloten voor motoren in het weekend van...