Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen vanaf 2013 elektronisch bekend. Dit betekent dat bekendmakingen worden gepubliceerd in een elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

 

Zoeken in bekendmakingen

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 1 - 10 van 4020

Sorteer op

Het plaatsen van een damwand ter afwerking van de toegangsdam voor Hoonaardweg 11f in Brielle

publicatiedatum: 24-4-2019

 | 

bekendmaking

Verkeersbesluit VTH190116

publicatiedatum: 23-4-2019

 | 

bekendmaking

Concept Programmabegroting 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2024 GR AQUON

publicatiedatum: 23-4-2019

 | 

bekendmaking

Het plaatsen van diverse tijdelijke en permanente werken en het uitvoeren van diverse werkzaamheden te behoeve van de bouw van zes windturbines en de aanleg van een zonneweide (zonnepanelen). De werkzaamheden vinden plaats tussen Middelharnis en Stad aan `t Haringvliet, ten noordwesten, noorden en noordoosten van de milieustraat aan de Johannispolderseweg 19 bij Middelharnis en ten westen en noordwesten van Zeedijk 61 bij Stad aan`t Haringvliet.

publicatiedatum: 23-4-2019

 | 

bekendmaking

SVHW Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021 - 2024

publicatiedatum: 23-4-2019

 | 

bekendmaking

Het verbouwen van een recreatiewoning aan Westeinde 22 in Ouddorp

publicatiedatum: 19-4-2019

 | 

bekendmaking

[Dempen van een oppervlaktewaterlichaam tussen Voordijk 276 en 278 te Barendrecht

publicatiedatum: 19-4-2019

 | 

bekendmaking

Het aanbrengen van een duikerverbinding aan de Molensteeg 10 te Ridderkerk

publicatiedatum: 19-4-2019

 | 

bekendmaking

Het woonrijp maken van terrein aan de Essendijk te Rhoon

publicatiedatum: 18-4-2019

 | 

bekendmaking

Voor het aanbrengen van een grondkerende constructie ter hoogte van Keizersdijk 16 te Strijen

publicatiedatum: 18-4-2019

 | 

bekendmaking