Zuiveren van afvalwater

12 mei 2017 Overal om ons heen is water. Het regent, het zit in de bodem en in sloten, plassen, kanalen en rivieren. Water is belangrijk voor nu en later! Voor onszelf en voor de natuur. Het water wat wij thuis gebruiken gaat naar de riolering. Maar dan... waar blijft dat afvalwater en wat wordt hier mee gedaan?

Eén persoon gebruikt 120 liter water per dag. Dat is bijvoorbeeld water om de wc mee door te spoelen, water om te wassen en te douchen, water voor de vaatwasser en de wasmachine. We gebruiken hier drinkwater voor. Dit water gaat  na gebruik, samen met het afvalwater van bedrijven en industrieën en het regenwater dat in de straatputjes verdwijnt, naar het riool.

Het rioolwater gaat in Zuid-Holland Zuid naar één van de 20 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) van waterschap Hollandse Delta. Het waterschap zorgt er vervolgens voor dat het afvalwater van burgers en bedrijven schoongemaakt wordt door het biologisch te zuiveren. Dit doen we dagelijks, 24 uur per dag. Na het zuiveren is het water zó schoon dat het in het oppervlaktewater (plassen, rivieren en vaarten) kan worden geloosd.

Gezuiverd afvalwater is geen drinkwater!

Gezuiverd afvalwater is geen drinkwater. Er zitten nog stoffen in die de bacteriën en andere micro-organismen er niet uit halen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Ook ziekteverwekkende organismen die binnenkomen op een installatie worden niet allemaal verwijderd. Deze organismen gaan vrij snel dood als zij met het gezuiverde water in oppervlaktewater komen.