Het waterschap in uw omgeving

Op het eiland van Dordrecht, Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard, IJsselmonde en Voorne-Putten zorgt waterschap Hollandse Delta voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen.

Hier vindt u alles over het werk van het waterschap in uw omgeving.

Vergunning of melding?

FotoSteiger_Huizen.jpg

Wilt u iets maken of doen in of bij water of een dijk, duin of kade? Dan heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Soms is een melding voldoende.

Voor het eerst een vergunning aanvragen? Bel naar de afdeling Vergunningverlening, via: 0900 - 2005005.

Belasting

U betaalt mee aan ons werk in de vorm van belastingen. De inning van deze belasting wordt gedaan door SVHW, het gezamenlijk belastingkantoor van waterschap Hollandse Delta en 26 gemeenten.

Alles over waterschapsbelasting leest u hieronder.

Beleid en regelgeving

De algemeen verbindende voorschriften (regelgeving) van waterschap Hollandse Delta vindt u op overheid.nl via onderstaande link.

De officiele bekendmakingen van het waterschap staan in het Waterschapsblad, ook op Overheid.nl.