Wat het waterschap voor u doet

Op Voorne-Putten en Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, De Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht zorgt waterschap Hollandse Delta voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen.

Veilige dijken

VeiligeDijken263_175.jpg

Op de Zuid-Hollandse eilanden beheert waterschap Hollandse Delta zo'n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades waarvan maar liefst 350 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegen houdt.

Veilige dijken, duinen en kades

Zuiveren van afvalwater

Brugopnabezinktank263x196.jpg

Waterschap Hollandse Delta zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Zuid-Holland-zuid.

Zuiveren van afvalwater

Schoon en voldoende water

2014 04 13_4720_edited-230X20-300dpi.jpg

Hollandse Delta streeft ernaar dat alle sloten en singels een goede waterkwaliteit hebben. Daarnaast zorgen we voor het op peil houden van de waterstand in sloten en singels.

Schoon en voldoende water

Veilige wegen

1TPF7445Wegen263_174.jpg

Hollandse Delta zorgt met deskundige mensen voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. In totaal zo'n 1.600 kilometer, meestal door polders en over dijken.

Veilige wegen en vaarwegen