Contact met uw waterschap

U kunt het waterschapsloket bereiken door te mailen naar: 2005005@wshd.nl. Daarnaast kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen naar 0900 - 2005005 (lokaal tarief). Ook voor het melden van een calamiteit.

Er is sprake van een calamiteit als er een situatie ontstaat die acuut gevaarlijk is voor; de veiligheid van mensen en dieren, de volksgezondheid, het milieu. Neemt u bij een calamiteit direct contact met ons op.

Is uw melding minder spoedeisend. U wilt bijvoorbeeld het waterschap laten weten dat u blauwalg in de sloot heeft aangetroffen, het waterpeil niet in orde is, of u wilt een vergunning aanvragen, belt u ons dan tijdens kantooruren of stuur een mail.

Direct contact met medewerkers: 088 - 9743000

Uw melding is niet spoedeisend

Graag ontvangen wij uw telefonische of mailmelding zo volledig mogelijk. Zorg er voor dat u informatie over de plaats van het incident, de vermoedelijke oorzaak, omvang en andere bijzonderheden bij de hand heeft.
Na uw melding gaat het waterschap zo spoedig mogelijk op de aangegeven plaats kijken. Als dat nodig blijkt, neemt Hollandse Delta direct noodzakelijke maatregelen.

Veelgestelde vragen

Vragen over vergunningen, meldingen, ontheffingen, drinkwater, dode vogels en vissen, illegale lozingen, gladheid, te nat of te droog, waterpeilen, (illegaal) gestort afval, technische storingen en nog veel meer watervragen, kijk naar de links hieronder of bel het waterschapsloket.

Veiligheidsregio’s, gemeentes en omgevingsdiensten

Verwacht het waterschap extreem hoge waterstanden, of dreigt er bijvoorbeeld door de afvoer van verontreinigd bluswater op sloten en kanalen een acuut gevaarlijke situatie voor de volksgezondheid of het milieu te ontstaan, dan werkt het waterschap in de bestrijding van zo’n of vergelijkbare calamiteit nauw samen met de gemeenten, omgevingsdiensten en de veiligheidsregio’s.